Indmeldelse

Du kan få dit barn skrevet op til en plads i Rødbæksgaard Børnehave ved at kontakte os. Barnet bør også være skrevet op til en plads i det kommunale system, idet vi ikke kan garantere en plads... Read More

Samtykkeerklæring

Samarbejdet mellem barn, forældre og medarbejdere med kendskab til jer hos Rødbæksgaard Børnehave er et vigtigt element for at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige ... Read More

Her kan du hente vores politik til forebyggelse af overgreb mod børn i de undertegnende private institutioner, som alle er beliggende i Kolding Kommune Download [ forebyggelse af overgreb mod børn ]... Read More