Personale

Personale Kari Uth

Ejer og daglig leder af børnehaven

Uddannet pædagog i 1997 og har efterfølgende arbejdet i sfo ca. 1½ år og derefter hhv. som pædagog og souschef i en af Kolding Kommunes børnehaver.
Kari har taget et kursus i grundlæggende ledelse på IBC i Kolding. Hun har ligeledes fulgt Kolding Kommunes ledelseskursus for souschefer.

Personale Olav Uth

Ejer og pedel m.m

Uddannet landmand i 1978. Driver fødegården Rødbæksgaard som økologisk jordbrug med et mindre hold ammekøer.
Olav har som fritidsbeskæftigelse, brugt meget tid på at lave børneteater i Dons forsamlingshus.

Personale Pia Jensen

Souschef

Uddannet pædagog i 1990 og har siden arbejdet med børnehavebørn.
Pia har årskursus i børns sansemotoriske udvikling og har stor erfaring i, at lave motorisk screening af børn, samt vejlede forældre til børn med motoriske vanskeligheder.
Pia har diplomuddannelse i vejledning af studerende.

Personale Gitte Boysen
PædagogGitte er uddannet pædagog i 2011.
Gitte har som linjefag på seminariet haft værksted, natur og teknik.
Inden Gitte begyndte at tage uddannelse til pædagog, arbejdede hun som social- og sundhedshjælper på forskellige plejehjem. Hun har også været vikar i en af Kolding Kommunes børnehaver.
Personale Marie Olsen

Pædagog

Marie blev uddannet pædagog i 2007 og har stor erfaring med arbejdet i naturbørnehave. 
Marie har, mens hun har været pædagog, taget kurser i: pædagogoik og relationsarbejde, børn og unges læreprocesser, pædagogisk udviklingsarbejde mv.

Personale Line Falkner

Pædagog

Line er uddannet pædagog i 2018.
Line er kreativ og har stor interesse for fotografering.

Personale Sandra Rasmussen

Pædagog

Sandra er uddannet pædagog i 2001 og har sidenhen specialiseret sig i sansemotorik.
Sandra har erfaring både fra daginstituoner og specialinstitutioner.

Personale Jeanette Haugaard Nissen

Pædagog

Jeanette er uddannet pædagog i 2001.
Hun har arbejdet både med børnehavebørn og vuggestuebørn.
Jeanette har bl.a. stor interesse for udvikling af børnenes sprog og motorik.

Personale Ciprian Avram

Pædagogmedhjælper

Ciprian er uddannet Grafisk Designer. Han er frivillig i kvarterhuset inde i Kolding og han har været vikar i en børnehave inde i Kolding.

Personale Ida Marie Kjær Hansen

Pædagogmedhjælper

Ida blev student i 2021 og har siden beskæftiget sig med hhv. jobs og været på idræthøjskole mv.
På idrætshøjskolen har hun bl.a. lært noget om leg og formidling og lært at man aldrig bliver for gammel til at lege.

Personale Karina Frederiksen

Pædagogmedhjælper

Karina er uddannet kok og EH- økonom og har arbejdet inden for daginstitutionsområdet i mange år.
Fritiden bruges som spejderleder.

Personale Karina Frederiksen

Kok