Indmeldelse

Du kan få dit barn skrevet op til en plads i Rødbæksgaard Børnehave ved at kontakte os.
Barnet bør også være skrevet op til en plads i det kommunale system, idet vi ikke kan garantere en plads når I har behovet.

 

Priser

En småbørnsplads kommer, i 2024, til at koste  4495 kr. pr. måned og er incl. fuld forplejning
En børnehaveplads kommer, i 2024 til at koste 2960 kr. pr. måned og er incl. fuld forplejning

 

Optagelseskriterier

  • Institutionen er tilgængelig for alle børn
  • Søskende har fortrinsret til institutionens pladser
  • Børn kan optages på venteliste når de er født
  • Børn kan optages i småbørnsgruppen når de er fyldt 2 år og har derefter automatisk ret til en plads i børnehavegruppen når de fylder 3 år.
  • Børn kan optages i børnehavegruppen når de er fyldt 3 år.
  • Hvis et barn har kendte specielle behov(fysiske eller psykiske handicaps), kan barnet optages i institutionen efter aftale med kommunens børnekyndige rådgivere.
  • Ved tildeling af plads tages hensyn til kønsfordeling.

Søskende tilskud

Tekst kommer…

 

Økonomisk friplads

Tekst kommer…

 

Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt og varsles med 2 mdr. varsel før den 1. i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.